Chào mừng

Chào mừng bạn đến với trang web của công ty Nature’s Gifts, Inc. (www.naturegiftvitamin.com). Trang web này thuộc sở hữu của công ty Nature’s Gifts, Inc. Chính sách bảo mật này được thiết kế để cho bạn biết về các hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà bạn có thể cung cấp qua trang web này. Vui lòng đảm bảo đọc toàn bộ Chính sách bảo mật này trước khi sử dụng hoặc gửi thông tin cho trang web.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật. Bất cứ khi nào bạn gửi thông tin qua trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo Chính sách bảo mật.

Thông tin bạn cung cấp

Một số khu vực của trang web này có thể yêu cầu bạn gửi thông tin nhận dạng cá nhân để bạn được hưởng lợi từ các tính năng được chỉ định (liên hệ với Hoa Kỳ và xử lý đơn đặt hàng). Bạn sẽ được thông báo thông tin nào là bắt buộc và thông tin nào là tùy chọn.

Thu thập thông tin thụ động

Khi bạn điều hướng thông qua trang web này, thông tin mang tính chất nhất định có thể được thu thập một cách thụ động (có nghĩa là bạn không cần phải chủ động cung cấp thông tin) sử dụng công nghệ khác nhau, chẳng hạn như các tập tin cookie, thẻ Internet hoặc đèn hiệu web, và thu thập dữ liệu điều hướng (log file, nhật ký máy chủ , nhấp chuột).

Trình duyệt Internet của bạn tự động truyền đến trang này một số thông tin ẩn danh, chẳng hạn như URL của trang web bạn vừa mới đến và địa chỉ Giao thức Internet (IP) và phiên bản trình duyệt mà máy tính của bạn hiện đang sử dụng. Trang web này cũng có thể thu thập thông tin ẩn danh từ máy tính của bạn thông qua cookie và thẻ Internet hoặc đèn hiệu web. Bạn có thể đặt trình duyệt của bạn thông báo cho bạn khi cookie được gửi hoặc từ chối cookie hoàn toàn, nhưng một số tính năng nhất định của trang web này có thể không hoạt động mà không có cookie.

Trang web này có thể sử dụng và kết hợp các thông tin ẩn danh được thu thập thụ động đó để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách truy cập trang web, tùy chỉnh trang web dựa trên sở thích của bạn, biên dịch và phân tích thống kê và xu hướng, và quản lý và cải thiện trang web để bạn sử dụng. Thông tin đó không được kết hợp với thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập ở nơi khác trên trang trừ khi bạn đồng ý.

“Cookie” là một dạng thông tin mà một trang web gửi tới trình duyệt web của bạn, giúp trang web nhớ thông tin về bạn và sở thích của bạn.

“Session” cookies là các thông tin tạm thời được sử dụng để cải thiện điều hướng, chặn khách truy cập cung cấp thông tin không phù hợp (trang web” ghi nhớ “các mục trước đó về độ tuổi hoặc quốc gia xuất xứ bên ngoài các thông số được chỉ định và chặn các thay đổi tiếp theo) và thu thập thông tin thống kê tổng hợp trên trang web. Chúng sẽ bị xóa khi bạn thoát khỏi trình duyệt web của bạn hoặc tắt máy tính của bạn.

“Persistent” cookies là các thông tin lâu dài hơn được đặt trên ổ đĩa cứng của máy tính của bạn và ở đó trừ khi bạn xóa cookie. Cookie liên tục lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn cho một số mục đích, chẳng hạn như truy xuất thông tin nhất định bạn đã cung cấp (chẳng hạn như mật khẩu), giúp xác định khu vực nào của khách truy cập trang web có giá trị nhất và tùy chỉnh trang web dựa trên tùy chọn của bạn. “Persistent” cookies  do trang web này đặt trên máy tính của bạn có thể chứa thông tin nhận dạng cá nhân, nhưng chỉ khi bạn đã đăng ký hoặc đã đồng ý với việc lưu giữ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đã cung cấp tại trang web. Nếu không, máy chủ của trang web của chúng tôi chỉ biết rằng một khách truy cập không xác định với cookie của bạn đã trở lại trang web. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình chấp nhận tất cả cookie, để từ chối tất cả cookie hoặc để thông báo cho bạn bất cứ khi nào cookie được cung cấp để bạn có thể quyết định mỗi lần có chấp nhận cookie hay không. Để tìm hiểu thêm về cookie và cách chỉ định tùy chọn của bạn, vui lòng tìm kiếm “cookie” trong phần “Trợ giúp” của trình duyệt của bạn.

Trang web có thể sử dụng địa chỉ Giao thức Internet (IP). Địa chỉ IP là số được nhà cung cấp dịch vụ Internet gán cho máy tính của bạn để bạn có thể truy cập Internet và thường được coi là thông tin không nhận dạng cá nhân, vì trong hầu hết các trường hợp, địa chỉ IP là di động (thay đổi mỗi khi bạn kết nối với Internet), thay vì tĩnh (duy nhất cho máy tính của người dùng cụ thể). Địa chỉ IP có thể được sử dụng để chẩn đoán sự cố với máy chủ, báo cáo thông tin tổng hợp, xác định tuyến đường nhanh nhất để máy tính của bạn sử dụng khi kết nối với trang web và quản lý và cải thiện trang web.

“Thẻ Internet” (còn gọi là GIF đơn pixel, GIF rõ ràng, GIF ẩn danh, và 1-by-1 GIF) có kích thước nhỏ hơn so với các tập tin cookie và nói với thông tin máy chủ trang web chẳng hạn như địa chỉ IP và loại trình duyệt liên quan đến máy tính của người truy cập . Thẻ có thể được đặt cả trên các quảng cáo trực tuyến đưa mọi người đến trang web và trên các trang khác nhau của trang web. Các thẻ như vậy cho biết số lần trang được mở và thông tin nào được tham khảo.

“Dữ liệu định hướng” (tệp nhật ký, nhật ký máy chủ và dữ liệu nhấp chuột) được sử dụng để quản lý hệ thống, nhằm cải thiện nội dung của trang web, mục đích nghiên cứu thị trường và để truyền đạt thông tin cho khách truy cập.

Sử dụng và tiết lộ thông tin

Nếu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho trang web này, chúng tôi có thể kết hợp thông tin đó với thông tin được thu thập chủ động khác trừ khi chúng tôi chỉ định khác tại điểm thu thập. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web này cho bên thứ ba, nhưng chỉ:

(i) cho các nhà thầu mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp của chúng tôi (như dịch vụ thực hiện, hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ chuyển phát và tổ chức tài chính), trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba đó đồng ý xử lý theo Chính sách bảo mật và sử dụng này nó cho cùng một mục đích;

(ii) liên quan đến việc bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao doanh nghiệp của trang web này mà thông tin liên quan, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu bất kỳ người mua nào đồng ý xử lý theo Chính sách bảo mật này và sử dụng nó cho cùng mục đích; hoặc là

(iii) để đáp ứng các yêu cầu thực thi pháp luật hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành, lệnh tòa hoặc quy định của chính phủ.

Truy cập, chỉnh sửa và xóa

Để giữ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp thông qua trang web này chính xác, cập nhật và đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo quy định bên dưới và chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin đó, hoặc xóa thông tin của bạn khỏi danh sách liên hệ của chúng tôi.

Bảo mật

Trang web này thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn truyền tải thông tin đó đến trang web của chúng tôi và để bảo vệ thông tin đó khỏi bị mất, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy. Bạn nên nhớ rằng không có đường truyền Internet nào hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi. Đặc biệt, e-mail được gửi đến hoặc từ trang web này có thể không an toàn.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web khác mà Chính sách bảo mật này không áp dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét, yêu cầu hoặc quan tâm nào liên quan đến Chính sách bảo mật này hoặc thông lệ của trang web này, vui lòng truy cập trang Liên hệ với chúng tôi.